lịch thi IELTS

Lịch thi IELTS năm 2017

Trung tâm tư vấn du học VIP xin gửi tới bạn lịch thi IELTS năm 2017 được tổ chức tại Hội Đồng Anh. 

Các phần thi nghe, đọc và viết được thực hiện trong cùng một ngày. Tuy nhiên, phần thi nói có thể được tổ chức trước hoặc sau ngày thi chính thức một tuần. Thí sinh sẽ được thông báo trước nếu phần thi nói không diễn ra vào ngày thi chính thức.

Lịch thi IELTS tại Hà Nội

Ngày thi Hình thức thi
8 Tháng 10 2016 Học thuật và Tổng quát
22 Tháng 10 2016 Học thuật
29 Tháng 10 2016 Học thuật và Tổng quát
5 Tháng 11 2016 Học thuật
19 Tháng 11 2016 Học thuật và Tổng quát
26 Tháng 11 2016 Học thuật
3 Tháng 12 2016 Học thuật và Tổng quát
10 Tháng 12 2016 Học thuật và Tổng quát
17 Tháng 12 2016 Học thuật
7 Tháng 1 2017 Học thuật và Tổng quát
14 Tháng 1 2017 Học thuật
21 Tháng 1 2017 Học thuật và Tổng quát
11 Tháng 2 2017 Học thuật và Tổng quát
18 Tháng 2 2017 Học thuật
25 Tháng 2 2017 Học thuật
4 Tháng 3 2017 Học thuật và Tổng quát
18 Tháng 3 2017 Học thuật
25 Tháng 3 2017 Học thuật và Tổng quát
8 Tháng 4 2017 Học thuật và Tổng quát
22 Tháng 4 2017 Học thuật
29 Tháng 4 2017 Học thuật và Tổng quát
6 Tháng 5 2017 Học thuật
13 Tháng 5 2017 Học thuật và Tổng quát
20 Tháng 5 2017 Học thuật
25 Tháng 5 2017 Học thuật và Tổng quát
3 Tháng 6 2017 Học thuật và Tổng quát
8 Tháng 6 2017 Học thuật
17 Tháng 6 2017 Học thuật
24 Tháng 6 2017 Học thuật và Tổng quát

Lịch thi IELTS tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thi Hình thức thi
8 Tháng 10 2016 Học thuật và Tổng quát
22 Tháng 10 2016 Học thuật
29 Tháng 10 2016 Học thuật và Tổng quát
5 Tháng 11 2016 Học thuật
19 Tháng 11 2016 Học thuật và Tổng quát
26 Tháng 11 2016 Học thuật
3 Tháng 12 2016 Học thuật và Tổng quát
10 Tháng 12 2016 Học thuật và Tổng quát
17 Tháng 12 2016 Học thuật
7 Tháng 1 2017 Học thuật và Tổng quát
14 Tháng 1 2017 Học thuật
21 Tháng 1 2017 Học thuật và Tổng quát
11 Tháng 2 2017 Học thuật và Tổng quát
18 Tháng 2 2017 Học thuật
25 Tháng 2 2017 Học thuật
4 Tháng 3 2017 Học thuật và Tổng quát
18 Tháng 3 2017 Học thuật
25 Tháng 3 2017 Học thuật và Tổng quát
8 Tháng 4 2017 Học thuật và Tổng quát
22 Tháng 4 2017 Học thuật
29 Tháng 4 2017 Học thuật và Tổng quát
6 Tháng 5 2017 Học thuật
13 Tháng 5 2017 Học thuật và Tổng quát
20 Tháng 5 2017 Học thuật
25 Tháng 5 2017 Học thuật và Tổng quát

Các bài đã đăng