EDUTRUST

Tìm hiểu về chứng nhận EDUTRUST, Singapore

EDUTRUST là một chứng nhận bắt buộc đối với tất cả các tổ chức Giáo dục Tư nhân (PEIs – Private Education Institution) , thay thế cho chứng nhận CASETRUST và SQC (Singapore Quality Class) trước đây.

– CASETRUST: là chứng nhận hướng đến ‘ sự hoàn hảo trong chính sách bảo vệ sinh viên và phúc lợi dành cho sinh viên”

– SQC (Singapore Quality Class): Chứng nhận trường tư đạt được mức độ hoàn hảo trong hoạt động kinh doanh. Chứng nhận này còn hỗ trợ các trường tư thục trong việc đẩy mạnh tiêu chuẩn chất lượng của trường lên cấp độ tiêu chuẩn đạt chứng nhận quốc tế.

Các trường tư (PEIs) khi tham gia EDUTRUST phải đáp ứng một số yêu cầu bắt buộc như:

+ Xếp hạng Tài chính

+ Chính sách Bảo vệ học phí (FPS)

+ Thực hiện chính sách Bảo vệ học phí.

+ Cung cấp Bảo Hiểm Y tế

+ Thực hiện đầy đủ các điều kiện và điều khoản của EDUTRUST

Một điểm đáng chú ý trong EDUTRUST là khung bảo vệ học phí sinh viên (FPS) nhằm bảo vệ sinh viên tránh bị mất học phí do sơ suất của các trường tư, phí này bắt buộc đối với sinh viên Singapore và sinh viên Quốc tế .

Với khung EDUTRUST được công nhận là rất quan trọng, sẽ góp phần nâng cao danh tiếng của Singapore như một nhà cung cấp xuất săc Giáo dục tư nhân trong việc bảo vệ lợi ích cho cả sinh viên Singapore và sinh viên Quốc tế.

Để có thêm thông tin chi tiết về các trường uy tín, thủ tục nhập học và xin visa du học Singapore, bạn hãy liên hệ tới Văn phòng Du học VIP.

Hotline: 098 678 1890

Email: duhocvip@gmail.com & info@duhocvip.com

Không chỉ tư vấn du học, chúng tôi là cầu nối vững chắc cho tương lai tươi sáng của bạn…

Các bài đã đăng