Chương trình phổ thông cơ sở ở Singapore

Các trường phổ thông cơ sở ở Singapore được nhà nước tài trợ, trợ giúp hoặc có thể hoạt động độc lập. Học sinh phải học từ 4 đến 5 năm ở chương trình phổ thông cơ sở dưới 2 hệ: hệ đặc biệt (Special), cấp tốc (Express) hoặc hệ bình thường (Normal). Hệ đặc biệt và cấp tốc kéo dài trong 4 năm nhằm chuẩn bị cho các em thi lấy bằng GCE ‘O’ ( Singapore – Cambridge General Certificate of Education ‘Ordinary’). Học sinh theo học hệ bình thường có thể học chương trình văn hóa hay chuyên ngành kỹ thuật. Cả hai chương trình này đều chuẩn bị cho các em thi lấy bằng GCE ‘N’ ( Singapore – Cambridge General Certificate of Education ‘Normal’) sau 4 năm học và sau khi kết thúc chương trình này, học sinh học thêm một năm nữa để thi lấy bằng GCE ‘O’.

Chương trình giáo dục phổ thông cơ sở ở Singapore bao gồm các môn Anh ngữ, tiếng bản xứ, toán, khoa học và nhân văn. Vào năm thứ 3 bậc phổ thông cơ sở, các em học sinh chọn môn phụ cho mình tùy thuộc vào phân ban các em học như nghệ thuật, khoa học, thương mại hay chuyên ngành kỹ thuật.

Chương trình học ở bậc phổ thông cơ sở ở Singapore nổi danh trên thế giới về khả năng phát triển cho học sinh lối tư duy sâu và các kỹ năng trí tuệ. Học sinh nước ngoài được chấp nhận theo học chương trình phổ thông cơ sở tùy thuộc vào chỗ trống của các trường.

Để tham khảo danh sách các trường phổ thông cơ sở, mời bạn tham khảo tại đây.

Có hai cơ sở giáo dục tư nhân ở Singapore dành cho học sinh quốc tế các cơ hội thuận lợi để theo học chương trình tiểu học, trung học và sau trung học. Thứ nhất là Trường San Yu Adventist School thuộc tổ chức Seventh-day Adventist Mission ( Singapore) cung cấp các chương trình bậc tiểu học, trung học, và sau trung học cho các học sinh thuộc các quốc tịch khác nhau. Thứ hai là Trường St. Francis Methodist School liên kết với tổ chức The Family of Methodist Schools của Singapore cung cấp các chương bậc trung học và sau trung học cho học sinh trong và ngoài nước. Cả hai trường này đều đăng ký với Bộ Giáo dục và có chương trình giảng dạy văn hoá rất linh hoạt, phong phú nhưng rất nghiêm khắc. Hai trường này rất tự hào về việc đã xây dựng các lớp học hơn hẳn các nhu cầu giáo dục bình thường, đưa các yếu tố sáng tạo trong việc học vào các chương trình học thông thường

Để có thêm thông tin chi tiết quý vị vui lòng liên hệ tớiVăn phòng Du học VIP. Chúng tôi tư vấn, giúp bạn xin thư mời học và làm thủ tục nhập học.

Hotline: 098 678 1890

Email: duhocvip@gmail.com & info@duhocvip.com

Không chỉ tư vấn du học, chúng tôi là cầu nối vững chắc cho tương lai tươi sáng của bạn…

 

Các bài đã đăng