chứng nhận CaseTrust

các trường được cấp chứng nhận CaseTrust ở Singapore

Danh sách các trường được cấp chứng nhận CaseTrust ở Singapore

Chứng nhận CaseTrust về giáo dục được Hiệp hội Tiêu dùng Singapore (CASE) soạn thảo và áp dụng đặc biệt cho nền giáo dục Singapore. Đó là một chương trình bắt buộc dành cho bất cứ tổ chức giáo dục tư nhân nào muốn tuyển sinh sinh viên quốc tế, có hiệu lực từ năm 2004.

Những tiêu chuẩn mà một tổ chức giáo dục tư nhân cần đạt được theo tiêu chuẩn của chứng nhận CaseTrust bao gồm: chính sách học phí rõ ràng; có hệ thống, chính sách bồi thường rõ ràng đối với sinh viên; công khai cam kết về chất lượng và nhân sự được đào tạo tốt.

Chương trình này có hiệu lực Từ ngày 1.9.2005. Những trường không đạtchứng nhận CaseTrust không tiếp tục được tuyển sinh viên quốc tế.
Dưới đây là Danh sách các trường được cấp Chứng nhận CaseTrust:
1 AEC Edu Group Pte Ltd
2 AEC Business School
3 Aesara School Of Liberal Arts
4 Aestral Private School
5 Ascendas Education Centre Pte Ltd
6 Asia-Australia School of Management
7 Asia Pacific School of Buiness Pte Ltd
8 Asia Theological Centre for Evangelism & Missions
9 Asian Centre For Professional Excellence Pte Ltd
10 ASK School of Management (S) Pte Ltd
11 AMGT Management School
12 Beacon School Of Technology
13 Bedok Commercial School
14 BMC Academy
15 Boston Business School
16 Boston Business Management School Pte Ltd
17 Boston International School Pte Ltd
18 Brighton Commercial Training Centre
19 British Council
20 Calvary School Of Management And Design Pte Ltd
21Cambridge Business School
22 Cambridge School of Languages Pte Ltd
23 Camford Business School Pte Ltd
24 Coleman College
25 Columbia Business School
26Continental Educators
27 Cornerstone Training Centre
28 Creative Learning Centre Pte Ltd
29 Dennis Austin Language School
30 Dimensions Commercial School Pte Ltd
31 Dimensions Language Centre (S) Pte Ltd
32 East Asia School Of Business
33 Far Eastern Bible College
34 Froebel School of Education
35 FTC Training Centre
36 FTMS Business School
37 FTMS School of Professional Accounting and Finance
38 FTMS School Of Engineering & Computing Sciences
39 Goro Language School
40 Hanbridge Language School Pte Ltd
41 Harriet Business School
42 Harriet Teacher Training & Language School
43 Hartford Institute Pte Ltd
44 HEG Centre for Higher Education
45 HEG Singapore Pte Ltd
46Hemsdale Associates Pte Ltd
47 Hemsdale Management School Pte Ltd
48 Hua Business School Pte Ltd
49 Hua Language Centre Pte Ltd
50 ICAS – Prinsep Training Centre Pte Ltd
51 IDY Learning Centre Pte Ltd
52 Informatics Computer School
53 Inspiration Design International Pte Ltd
54 Inspiration Design School
55 International Centre for Early Childhood Education
56 Institute of Technolog
57 Insworld School Pte Ltd
58 Intense Animation Studio Pte Ltd
59 Jamiyah Business School
60 JCU Singapore Pte Ltd
61 Kimage Hairdressing School Pte Ltd
62 KLC School Of Education
63 KnowledgeWindow Asia Pacific Training Centre Pte Ltd
64 Learning Capital School of Early Childhood
65 Lingo Language School
66 Lorna Whiston EAL School
67 Louis Preston Travel & Tourism Training Centre
68 LP Language School
69 Management Development Institute of Singapore (MDIS)
70 Marketing Institute of Singapore
71 Monash Business School Pte Ltd
72 Nanyang Institute Of Management Pte Ltd
73 Nanyang Yuwen School of Commerce
74 Novation Business School
75 NYU Language Centre
76 OSB Centre For Open Learning
77 Orchard School of Arts and Commerce
78 Orient Education Centre
79 Oxford Business and Language School
80 Pacific Unicampus
81 Pivot Point Cosmetology Training Centre
82 Process Educational Centre Pte Ltd
83 PSB Academy
84 PY-Micro Computer Training Centre
85 Raffles Academy Pte Ltd
86 Raffles Campus Pte Ltd
87 Raffles Design Institute (Singapore)
88 Raffles Education Group
89 Rex Commercial School
90 School of Communication & Design
91 Serangoon Computer Training Centre
92 SGP International Management Academy (S) Pte Ltd
93 Shelton School of Commerce (1993) Pte Ltd
94 Shines Education Centre
95 Singapore Accountancy Academy
96 Singapore Commercial School
97 Singapore Hotel & Tourism Education Centre Pte Ltd
(SHATEC)
98 Singapore Institute of Commerce
99 Singapore Institute of Management
100 Singapore Institute of Materials Management
101 Singapore Institute of Science
102 SMDC Business School
103 Spring Language School
104 SSTC Education Centre
105 ST Education & Training Pte Ltd
106 St Francis Methodist School
107 Stansfield College
108 Systematic Commercial Training Centre
109 Tah Li Electronics Pte School
110 T. E. D. Huaxia Institute
111 T. E. D. Human Resource Development Centre
112 TeleLingua Educational Centre Pte Ltd
113 Toni & Guy Singapore Pte Ltd
114 Thames Business School
115 Thames Language School
116 The Barclyne Business School
117 The Oriental School Of Business
118 The Restaurant Association Of Singapore
119 The Tesol Training Centre
120 The Turning Point Business School
121 The Young Prodigy
122 Language School
123 Times Educational Services Pte Ltd
124 TMC Academy
125 TMC Academy for Advanced Education
126 Tourism Management Institute ofSingapore
127 TrustHouse Centre For Travel & Tourism Studies
128 Tyndale Electronics School
129 Tyndale Language Centre
130 Tyndale Business School
131 Uptrend Business School
132 Washington Commercial & Language School
133 Wellington Language School
134 West Business School Holdings Pte Ltd
135 West Business School Holdings Pte Ltd
136 Westminster Language & Business School
137 Wilcare School of Healthcare Management
138 YMCA Education Centre
139 YMCA Education Centre
140 Zesprion Language Centre

Để được tư vấn và làm thủ tục nhập học vào các trường, viện đại học uy tín tại Singapore, bạn hãy liên hệ với chuyên gia tư vấn theo số: hotline 098 678 1890. Email: duhocvip@gmail.com

Ghi chú: Từ năm 2010, Chứng nhận Casetrust đã được thay thế bằng chứng chỉ EduTrust.

Các bài đã đăng