Young woman and little girl read a book

Dịch vụ làm thẻ cư trú cho Mẹ hoặc Bà tại Singapore

Theo qui định của cơ quan xuất nhập cảnh Singapore-ICA, khi trẻ học tập tại các trường công lập Chính phủ Singapore thì Mẹ của cháu hoặc Bà Ngoại có quyền nộp hồ sơ xin thẻ cư trú dài hạn. Để giúp các gia đình do không nắm rõ qui trình và cách thức làm hồ sơ, chúng tôi sẽ hỗ trợ anh chị đảm bảo đúng thời gian và cơ hội nhận thẻ rất cao và nhanh chóng.

Đối tượng

Khi con có thẻ học sinh còn gọi là Student Pass để theo học các trường công tại Singapore, Mẹ của cháu hoặc Bà Ngoại có quyền nộp hồ sơ xin thẻ Long Term Visit Pass. Việc này cho phép Mẹ hoặc Bà có thể sang Singapore chăm sóc cháu trong thời gian học tập tại Singapore.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

  1. Hộ chiếu có hạn ít nhất 6 tháng trở lên.
  2. Tờ khai nhập cảnh hợp lệ khi vào Singapore
  3. IC của người bảo trợ
  4. Kết hôn của cha mẹ học sinh, hoặc quyết định ly hôn
  5. Giấy khai sinh công chứng của trẻ
  6. Ảnh chụp trong thời gian 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
  7. Tư vấn phỏng vấn và nộp hồ sơ theo qui định( phần này chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng)

Các bài đã đăng